Aktualności

Tutaj znajdziesz wszystkie wpisy

Ruszają dodatkowe zajęcia w GOKSiR Lipusz

Od połowy września ruszają zajęcia dodatkowe w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu Język angielski Zajęcia odbywają się w grupach kilkuosobowych . Prowadzone będą w środy przez pana Kazimierza Szczepańskiego -grupy starsze oraz przez pana Jacka Obolewicza- grupy młodsze do III klasy SP.Osoby chętne, które chcą rozpocząć naukę, bądź kontynuować prosimy o zapisy […]

Czytaj dalej
plakat-Bezpłatne kursy językowe rekrutacja 2021/2022

Bezpłatne kursy językowe

Zapraszamy na bezpłatne 120-godzinne kursy języka angielskiego i niemieckiego dla osób początkujących i średniozaawansowanych. Oferujemy bezpłatnie zajęcia, podręczniki, ćwiczenia, zaświadczenie i certyfikat ukończenia kursu. Z kursów mogą skorzystać osoby:– pracujące w MŚP (firmy prywatne do 250 pracowników, osoby na własnej działalności, rolnicy, domownicy rolników) oraz zatrudnione w fundacjach/stowarzyszeniach (zatrudnienie na umowę o pracę lub zlecenie […]

Czytaj dalej
Plakat Bezpłatne kursy komputerowe dla dorosłych

Ponowna rekrutacja na bezpłatne kursy językowe i komputerowe

-Kurs komputerowy- PCE „Marmołowski” zaprasza do skorzystania z bezpłatnego kursu komputerowego realizowanego ze środków Unii Europejskiej. Masz co najmniej 18 lat ? Mieszkasz w województwie pomorskim ? Jesteś osobą pracującą w mikro małym lub średnim przedsiębiorstwie lub w podmiocie ekonomii społecznej ? TEN PROJEKT SKIEROWANY JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE ! 80 godzin bezpłatnego kursu komputerowego […]

Czytaj dalej
Plakat bezpłatne wsparcie doradcze i szkoleniowe oraz na staże zawodowe ze stypendium w ramach projektu „Akademia zatrudnienia 3” W ramach projektu można skorzystać z wybranych form wsparcia: - bezpłatne doradztwo i poradnictwo zawodowe lub wsparcie psychologiczne, - bezpłatne szkolenia zawodowe zakończone egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje lub kompetencje zawodowe, - staże zawodowe ze stypendium w wysokości 1440 zł, - długość stażu do maksymalnie 6 miesięcy, - zwrot kosztów dojazdu na staże i szkolenia zawodowe, - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem bądź osobą zależną w związku z udziałem w szkoleniu bądź stażu, gdy jest realizowane min. 8h dziennie, - ubezpieczenie – społeczne, zdrowotne, NNW podczas staży i szkoleń. Informacje szczegółowe i dokumenty rekrutacyjne: MARMOŁOWSKI Akademia zatrudnienia 3 (marmolowski.pl) REKRUTACJA DO PROJEKTU: 15.03.2021 r.- 26.03.2021 r.

Bezpłatne wsparcie doradcze i szkoleniowe oraz staże zawodowe ze stypendium w ramach projektu „Akademia zatrudnienia 3”

Masz co najmniej 30 lat ?Mieszkasz w powiecie kościerskim ?Jesteś osobą bez pracy ?Ten projekt skierowany jest właśnie do Ciebie !Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego i szkoleniowego oraz na staże zawodowe ze stypendium w ramach projektu „Akademia zatrudnienia 3”W ramach projektu można skorzystać z wybranych form wsparcia:– bezpłatne doradztwo i poradnictwo zawodowe lub […]

Czytaj dalej
Font Resize
Kontrast