W niedzielę 17 października 2021 r. jak co roku przy pomniku w Karpnie koło Lipusza spotkaliśmy się, aby oddać hołd zamordowanym przez hitlerowców w dniu 16 października 1939r. mieszkańców Lipusza i okolic.
W tym roku do Karpna przybyły rodziny zamordowanych, zaproszeni goście, mieszkańcy gminy Lipusz, aby uczestniczyć w uroczystościach 82 rocznicy tej strasznej zbrodni. Obchody rozpoczęły się od odegrania na trąbce utworu żałobnego, następnie harcerze z drużyny harcerskiej z Lipusza zaciągnęli warty honorowe przy pomniku i krzyżu oraz wprowadzono poczty sztandarowe. W jesiennym nastroju otaczającego lasu oraz pięknej oprawie muzycznej odbyła się uroczystość składania wieńców, kwiatów i zniczy na zbiorowej mogile pomordowanych. Wieniec od Prezydenta RP Andrzeja Dudy złożył doradca prezydenta i jednocześnie Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Piotr Karczewski. Kwiaty od samorządu Powiatu Kościerskiego złożyła starosta Powiatu Kościerskiego Alicja Żurawska i Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Katarzyna Karczewska. Wieniec od władz samorządowych Gminy Lipusz złożyli Wójt Gminy Mirosław Ebertowski, Zastępca Wójta Marek Klasa oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lipusz Stanisław Lipiński. Wiązanki kwiatów oraz znicze złożyły również delegacje: Nadleśnictwa Lipusz, Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego/ Oddział w Lipuszu, Zespół Szkół w Lipuszu i Szkoły Podstawowej w Tuszkowach, Bank Spółdzielczy w Lipuszu oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Lipuszu i Tuszkowach.
Po złożeniu kwiatów rozpoczęła się uroczysta Msza Św. celebrowana przez Ks. Prałata Jana Ostrowskiego oraz ojca Zbigniewa Krysiewicza z Brukseli, który od wielu lat przyjeżdża na tę uroczystość.
Licznie zgromadzeni uczestnicy mszy  św. w skupieniu i zadumie wysłuchali słów homilii. Uroczystość zakończyły słowa podziękowania skierowane do zebranych przez proboszcza Jana Ostrowskiego oraz Wójta Gminy Lipusz Mirosława Ebertowskiego.

Przypomnijmy, że 16 października 1939 r. niemiecki okupant zebrał w tym miejscu grupę 50 mężczyzn z Lipusza i okolic aby dokonać na nich mordu. Rozstrzelano 21 osób. Zamordowani nie zostali osądzeni i skazani, zabito ich bezprawnie na rozkaz niemieckich władz okupacyjnych.

więcej zdjęć na facebooku goksir