Informujemy, iż Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu realizuje operację pn. ” Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu poprzez rozbudowę o szklany wiatrołap i garderobę przy sali widowiskowej ” na terenie działki nr 428/16 mająca na celu podniesienie poziomu życia kulturalnego poprzez rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej dzięki modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaplanowanymi efektami operacji jest zwiększenie liczby nowych i zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej służącej inicjatywom lokalnym oraz zwiększenie liczby osób odwiedzających obiekty infrastruktury kulturalnej.

Wartość projektu: 129.474,79 zł
Wartość dofinansowania: 63.149,00 zł

na zdjęciu widać tylną ścianę budynku GOKSiR oraz wykopy.