ZARZĄDZENIE NR 7 /2020
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SPORTU I REKREACJI W LIPUSZU
z dnia 5.10.2020 roku

 w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z obiektów   kulturalno – sportowych  GOKSiR  oraz  sprzedaży  usług przez GOKSiR w Lipuszu.

Na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu stanowiący załącznik do Uchwały Nr  XXXVIII/261/09 Rady Gminy z dnia 26 listopada 2009r.

                                                                § 1  

                                       
1.Ustala się następujące stawki za korzystanie z obiektów i urządzeń będących w dyspozycji GOKSiR:

1)  sala widowiskowa GOKSiR                                  
–  do 6 godzin                                                                           – 180 zł.
–  powyżej 6 godzin                                                                 – 230 zł./doba

Usługi dodatkowe:

– odbiór śmieci                                                                         – 25,00 zł.                                              

– obrusy                                                                                    – 2,00 zł/szt/mały
                                                                                                 – 4,00 zł./szt/duży

-pranie i prasowanie obrusów – 50 zł

2)  kuchnia wraz z wyposażeniem                                           – 160 zł. /doba
     przy Sali GOKSiR
3)  sala klubowa/szkoleniowa GOKSiR                                 – 50 zł./godzina
4)   stadion sportowy                                                              – 150 zł./godz.
5)  kort tenisowy                                          – 15 zł. /godzina/ mieszkańcy Gminy
                                                                          – 20 zł/godzina/ spoza Gminy Lipusz
6)  stoły, ławy  (stół + 2 ławki)                                              – 15 zł./doba

W przypadku podpisania umowy na wielokrotne korzystanie z obiektów i urządzeń Dyrektor ma możliwość ustalenia stawek indywidualnych

2. Zajęcia aerobiku   (open)  karnet (8 wejść/mc )                   -80,00 zł.

    wejście jednorazowe                                                                 -13,00 zł                   

  zajęcia aerobiku (seniorzy)     miesięcznie                              50,00 zł.

3. Zajęcia nauki języka obcego za semestr (15zajęć)             

  • grupy : szkoła językowa Media You Need – 420 zł    
  • grupy prowadzone przez Aleksandrę  Farrow -420 zł   
  • grupy prowadzone przez Kazimierza Szczepańskiego     -460 zł
                                                                                           
    Dla uczęszczającego na zajęcia rodzeństwa obowiązuje 10% zniżka dla drugiej osoby.


4. Karnety nauki gry na instrumentach:

skrzypce, pianino                                                     -60 zł za jedne zajęcia indywidualne

gitara, akordeon                                                      -25 zł przy grupie 4 osobowej

      ( za 1 zajęcia)                                                     – 30 zł przy grupie 3 osobowej

                                                                                   – 40 zł przy grupie 2 osobowej

                                                                                   – 70 zł za zajęcia indywidualne

5.Karnet siłownia/sala korekcyjna                                    

    Mieszkańcy Gminy Lipusz                                              – 90 zł/mc normalny

    (młodzież ucząca się, seniorzy-powyżej 60 roku życia)  –  65 zł/mc ulgowy

    spoza Gminy Lipusz                                                          – 110 zł/mc normalny

     ( młodzież ucząca się, seniorzy-pow. 60 roku życia)      – 75 zł/mc ulgowy

6.Karnet  zumba dla dzieci (4 zajęcia)                                   – 60 zł./mc

     Wejście jednorazowe                                                         -18 zł

7. Karnet za naukę gry w tenisa ziemnego ( 4 zajęcia)  

Grupa „szkolna”                                                             – 60 zł/mc

8.Karnet nauki gry w szachy (4 zajęcia)                               -50 zł/mc

  

9.. Ustala się odpłatność za organizowanie zajęć sportowych na hali sportowej – 60 zł./godz. dla mieszkańców Gminy Lipusz oraz 70 zł dla  osób/grup spoza Gminy Lipusz

10.1 W Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu obowiązuje Program wspierający rodziny wielodzietne – KARTA DUŻEJ RODZINY w Gminie Lipusz, poprzez udostępnienie dla mieszkańców Gminy Lipusz posiadających KARTY DUŻEJ RODZINY opłat za: naukę języka angielskiego, szkółkę tenisa ziemnego dla dzieci, szkółkę karate dla dzieci, szkółkę szachową dla dzieci, naukę gry na instrumentach, zumba dla dzieci /karnety/, siłownia /karnety/ aerobik /karnety/ joga /karnety/.

10.2. Zniżki, o których mowa w punkcie 11.1 wynoszą: 40% na zajęcia języka angielskiego oraz 50%  na pozostałe zajęcia i do każdego zakupionego karnetu wstępu.


11. Ustala się odpłatność za wykonanie usług biurowych:

11.1. ksero i drukowanie za 1 stronę:

formatu A4 czarny                                     – 0,50 zł.

formatu A3 czarny                                     – 0,80 zł.

druk A4 kolor                                              -1,00 zł

druk A3 kolor                                              – 1,20 zł

12.2. Laminowanie 1 strona                      A4-2,50 zł

                                                                       A5-1,50 zł

12.3.Bindowanie     do 20 stron               A4- 5,00 zł.

                                   Powyżej 20 stron     A4 – 8,00 zł

12.4. Skanowanie i wysyłanie email: 1 strona A4 – 0,80 zł

12.5. Nadawanie faxu:                               1zł. / do dwóch stron

13. Ustala się odpłatność za wynajem powierzchni handlowych i reklamowych:  50 zł/m2.

13.1. W przypadku podpisania umowy na wielokrotny wynajem powierzchni handlowych i reklamowych Dyrektor ma możliwość ustalenia stawek indywidualnych.

14. Korzystanie z usług internetowych w GOKSiR Lipusz jest bezpłatne.
                                                                     

§2


1. Członkowie klubów i sekcji sportowych działających przy GOKSiR korzystają podczas zajęć treningowych i zawodów z obiektów i urządzeń GOKSiR bezpłatnie.

2. Jednostki organizacyjne gminy i organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie gminy, na spotkania, imprezy kulturalno- sportowe  korzystają z obiektów GOKSiR bezpłatnie z wyjątkiem partii i  organizacji politycznych.


3. Weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hali sportowej i  siłowni. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego( Dz.U. z 2019 r. poz.1569 z późn. zm.)

                                                                      §3
   Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

                                                                     § 4

   Traci moc zarządzenie Nr 9/2022 z dnia 17.10.2022r.