Informujemy, iż Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu realizuje operację pn. ” Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu w sprzęt nagłośnieniowy i klimatyzację” mająca na celu podniesienie jakości organizowanych wydarzeń/przedsięwzięć oraz poprawę jakości oferowanych atrakcji kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych poprzez zakup  i montaż wentylacji mechanicznej z klimatyzatorem oraz zakup sprzętu nagłośnieniowego, co wypłynie na zwiększenie komfortu dla dzieci, młodzieży i dorosłych 60+ korzystających z sali widowiskowej GOKSiR w Lipuszu
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 50 500 zł
Wartość dofinansowania: 32 133,00 zł