Informujemy, iż Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu zrealizował operację pn. ” Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu w sprzęt nagłośnieniowy i klimatyzację” mającą na celu podniesienie poziomu jakości organizowanych wydarzeń/przedsięwzięć oraz poprawę jakości oferowanych atrakcji kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych poprzez zakup i montaż wentylacji mechanicznej z klimatyzatorem oraz zakup sprzętu nagłośnieniowego dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu oraz zwiększenie komfortu dla dzieci , młodzieży i dorosłych 60+, korzystających z sali widowiskowej GOKSiR Lipusz.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 50 500 zł
Wartość dofinansowania: 32 133,00 zł

Efektami realizacji operacji jest osiągnięcie wskaźników operacji :
1. Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury- 1
2. Liczba osób odwiedzających, korzystających z obiektów działających w sferze kultury- 2265 osób
3. Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego -1