Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej
www.goksir.eu

Data publikacji strony internetowej: 2020.09.14

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024.03.20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Nie wszystkie zamieszczone zdjęcia i grafiki posiadają tekst alternatywny. Pracujemy nad uzupełnieniem brakujących opisów

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! 

W zgłoszeniu podaj:

  • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
  • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. informacja dźwiękowa),

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Aleksandra. Możesz skontaktować się z nią mailowo – goksir@goksir.eu lub telefonicznie – (058) 687-45-77.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu, ul. Młyńska 12, 83-424 Lipusz

Do budynku prowadzi 1 wejście od strony ul. Młyńskiej. Do obiektu wchodzi się podjazdem o optymalnym punkcie pochylenia dla osób mających trudności w poruszaniu się lub poruszających się na wózkach. Pomiędzy wejściem do biura GOKSiR Lipusz, a wejściem do sali widowiskowej znajduje się obszerny szklany wiatrołap, który łączy obie części budynku.

Drzwi wejściowe do sali widowiskowej posiadają wymiary potrzebne dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski. Drzwi otwierane są ręcznie.

Biuro znajduje się na parterze na prawo od wejścia głównego. Drzwi do biura GOKSiR posiadają wymiary 80 cm. Wchodząc do biura trzeba uważać na stopień o wysokości 13 cm w dół oznaczony żółto-czarną taśmą. Wejście do biura nie posiada rampy/ zjazdu dla osób na wózku inwalidzkim.
Biuro do Dyrektora GOKSiR znajduje się na parterze na prawo od wejścia głównego

Budynek jest dwukondygnacyjny. Na piętrze znajduje się magazyn do którego prowadzą schody.

Dla osób o ograniczonej mobilności w pełni dostępna jest sala widowiskowa. Budynek nie jest wyposażony w windę, ani inny system wspomagający przemieszczanie się osób z ograniczoną mobilnością. Zajęcia w których biorą udział osoby z ograniczoną mobilnością odbywają się na parterze.

Toalety znajdują się na parterze budynku. Nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W siedzibie GOKSiR nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W biurze nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Parking z dużą ilością miejsc parkingowych bez wyznaczonych stanowisk dla osób z niepełnosprawnościami.