Masz co najmniej 30 lat ?Mieszkasz w powiecie kościerskim ?Jesteś osobą bez pracy ?Ten projekt skierowany jest właśnie do Ciebie !
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego i szkoleniowego oraz na staże zawodowe ze stypendium w ramach projektu „Akademia zatrudnienia 3”
W ramach projektu można skorzystać z wybranych form wsparcia:
– bezpłatne doradztwo i poradnictwo zawodowe lub wsparcie psychologiczne,
– bezpłatne szkolenia zawodowe zakończone egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje lub kompetencje zawodowe,
– staże zawodowe ze stypendium w wysokości 1440 zł,
– długość stażu do maksymalnie 6 miesięcy,
– zwrot kosztów dojazdu na staże i szkolenia zawodowe,
– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem bądź osobą zależną w związku z udziałem w szkoleniu bądź stażu, gdy jest realizowane min. 8h dziennie,
– ubezpieczenie – społeczne, zdrowotne, NNW podczas staży i szkoleń.
Informacje szczegółowe i dokumenty rekrutacyjne:
MARMOŁOWSKI Akademia zatrudnienia 3 (marmolowski.pl)
REKRUTACJA DO PROJEKTU: 15.03.2021 r.- 26.03.2021 r.
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
PCE „Marmołowski”
ul. Heykego 28, 83-400 Kościerzyna
ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów
tel.: 530 685 323.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.