Zapraszamy na bezpłatne 120-godzinne kursy języka angielskiego i niemieckiego dla osób początkujących i średniozaawansowanych.

Oferujemy bezpłatnie zajęcia, podręczniki, ćwiczenia, zaświadczenie i certyfikat ukończenia kursu. Z kursów mogą skorzystać osoby:
pracujące w MŚP (firmy prywatne do 250 pracowników, osoby na własnej działalności, rolnicy, domownicy rolników) oraz zatrudnione w fundacjach/stowarzyszeniach (zatrudnienie na umowę o pracę lub zlecenie lub o dzieło lub samozatrudnienie)
-z wykształceniem max. średnim lub w wieku co najmniej 50 lat (bez względu na poziom wykształcenia).

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na http://www.marmolowski.pl/kursy/bezplatne-kursy-jezykowe/

Wypełnione dokumenty można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu.
Zajęcia w Lipuszu odbywać się będą w godzinach popołudniowych (w przypadku zebrania 12 osobowej grupy).