Wyjazd do teatru na spektakl “Kwartet”
27.11.2023 wyjazd godz.14:45 sprzed GOKSiR
koszt wyjazdu 45 zł
Szczegóły oraz zapisy w biurze GOKSiR w Lipuszu
➡Ilość miejsc ograniczona
SERDECZNIE ZAPRASZAMY ❗❗❗