4 czerwca 2023 roku (niedziela) w Lipuszu odbędzie się III Półmaraton Wrotkarski o Puchar Serca Kaszub
poniżej link do zapisów online
https://elektronicznezapisy.pl/event/7769/clients.html

Zawody zostaną rozegrane na drodze Tuszkowy- Lipusz – Tuszkowy x 3- trasa ok 24 km.

Start główny-,,półmaraton”” – około 24 km /trzy pełne okrążenia/- start ok.godz. 14,00 /limit czasowy to 1godz,50min/ ,
Na dystansie głównym tj 24 km mogą startować osoby urodzone w roku 2010 / TZW KADET,JUNIOR MŁODSZY/ i starsze.

biegi dzieci
-do lat 6 – dystans 300 metrów ; start godz 12,30 dziewczęta i chłopcy startują oddzielnie ,pierwsze startują dziewczęta ,
od lat 7 do 11 dystans 600metrów-start godz. 12.45 /dziewczęta i chłopcy startują oddzielnie,pierwsze startują dziewczęta
12-15lat-dystans 1800metrów -start godz.13.00 /dziewczęta i chłopcy startują oddzielnie ,pierwsze startują dziewczęta /

TRASA – prawostronna,lewoskrętna.Nieatestowana

Dla mieszkańców powiatu kościerskiego koszt udziału w starcie głównym (ok. 24 km)wynosi 50 zł ( przy zapisach do dnia 2 czerwca 2023 r- drogą internetową)
W dniu zawodów (opłaty w biurze zawodów)- 65 zł

PROGRAM ZAWODÓW

10:00- 12:30 -przyjazd uczestników w godzinach otwarcia biura zawodów, rejestracja zawodników, wydawania pakietów startowych 12:30- 13:15 – starty dzieci na pętli w Tuszkowach 13:30 -ceremonia dekoracji dzieci- na terenie szkoły podstawowej w Tuszkowach 13:31-ceremonia dekoracji dzieci- teren szkoły podstawowej w Tuszkowach ok 14:00- START GŁÓWNY 24 km na trasie Tuszkowy- Lipusz-Tuszkowy- trzy pętle ok16:00 -dekoracja zawodników- teren szkoły podstawowej w Tuszkowach ok17:00 zakończenie imprezy .

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie mapka-dzialan-lipusz-tuszkowy-obkazd-1024x724.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie mapka-obszar-1-Tuszkowy.-1024x941.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie mapka-obszar-2-lipusz-1024x795.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie mapka-obszar-nr-3-1024x724.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie mapka-obszarow-nr-4-1024x724.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie mapka-obszar-nr-5-1024x724.jpg

Regulamin

III Półmaraton Wrotkarski o Puchar SERCA KASZUB

04.06.2023r./niedziela/

Hasło na 2023r : W SERCU KASZUB JEŹDZIMY NA ROLKACH … !

Zawody zostały włączone do klasyfikacji pucharu kaszub w rolkarstwie szybkim 2023

1.Organizatorzy Półmaratonu:
-GMINNY OŚRODEK KULTURY,SPORTU I REKREACJI W LIPUSZU pod kierownictwem Dyrektora Pana Huberta Grzeni ,83-424 Lipusz ul.Młyńska 12, tel. 58 687 45 77 goksir@goksir.eu 83-424 Lipusz
-Stowarzyszenie Wrotkarskie „Gdańskie Lwy”, ul. Batalionów Chłopskich 39, 80-008 Gdańsk, Prezes- Julian Ziółkowski propagator i koordynator zawodów, tel 515-390-900, e-mail : julek1967@vp.pl
-POWIAT KOŚCIERSKI
-GMINA LIPUSZ

2.Cel imprezy:

-Promocja wrotkarstwa i rolkarstwa w Polsce,
-Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci ,młodzieży i dorosłych,
-Promowanie okolic nadmorskich ,terenów należących do Gminy Lipusz i Powiatu Kościerskiego,
-zainteresowanie mieszkańców gminy i gości dyscypliną sportu jakim jest wrotkarstwo ,poprzez stworzenie im warunków do osobistego dopingowania zawodników,
-propagowanie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców i letników,
-integracja grup społecznych ,patologicznych i rodzin ubogich,

3.Biuro maratonu:

-biuro zawodów -04.06.2023r/niedziela czynne od godz. 10,00 -mieścić się będzie: w szkole Podstawowej w miejscowości Tuszkowy ,Gmina Lipusz ,powiat Kościerzyna.

4.Zapisy:

-drogą internetową przy pomocy Firmy odpowiadającej za pomiar elektroniczny „Elektronicznezapisy.pl ”. Zapisy przez Internet będą przyjmowane do dnia 02.06.2023 włącznie,
-w dniu zawodów –biuro zawodów

5.Opłaty startowe :

dla startu głównegona ok 24 km = 3 okrążenia
-do 20.05.2023 opłata wynosi 100zł,
-od 21.05 do 02.06.2023 opłata wynosi 120zł,
-w dniu zawodów -wpłata w Biurze Zawodów opłata wynosi 130zł
-dzieci do lat 16 włącznie startują bezpłatnie – odnosi się do startów na około 300 metrów/część pętli , 600metrów/jedna pętla i 1800 metrów /trzy pętle / .

6.Opłaty należy wpłacać na adres:

Stowarzyszenie Wrotkarskie „Gdańskie Lwy ” ,80-008 Gdańsk, ul Batalionów Chłopskich 39

NUMER KONTA : 26 1090 1098 0000 0001 2972 1184
W tytule przelewu prosimy wpisać : opłata startowa Lipusz oraz nazwisko i imię zawodnika

7.Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

8.Dystanse i terminy:

4 czerwca /niedziela 2023- III PÓŁMARATON WROTKARSKI W SERCU KASZUB

A1. Start główny-,,półmaraton”” – około 24 km /trzy pełne okrążenia/- start ok.godz. 14,00 /limit czasowy to 1godz,50min/ ,

Na dystansie głównym tj 24 km mogą startować osoby urodzone w roku 2010 / TZW KADET,JUNIOR MŁODSZY/ i starsze.

A2.-biegi dzieci

– do lat 6- dystans 300 metrów ; start godz 12,30 dziewczęta i chłopcy startują oddzielnie ,pierwsze startują dziewczęta ,

-od lat 7 do 11 dystans 600metrów-start godz. 12.45 /dziewczęta i chłopcy startują oddzielnie,pierwsze startują dziewczęta /

-12-15lat-dystans 1800metrów -start godz.13.00 /dziewczęta i chłopcy startują oddzielnie ,pierwsze startują dziewczęta /

TRASA – prawostronna,lewoskrętna.Nieatestowana .

Zawody zostaną rozegrane na drodze /Tuszkowy- Lipusz – Tuszkowy / x 3 dla półmaratonu i x1 dla dystansu FITNESS

Trasa wyścigu: Start i Meta usytuowana w miejscowości Tuszkowy na wysokości Szkoły Podstatwowej . .

Jedna pętla liczy ok 8 km-zawodnicy będą mieli do przejechania 3 całe pętle Start w kierunku miejscowości Lipusz ,
Finisz z Tuszkowach po nawrocie w pętli /trójkącie /w kierunku Lipusza ,linią mety jest była linia startu.
Start nieco po płaskim ,finisz – ostatnie 150metrów po płaskim .
Nawrót w Tuszkowach po tzw ,,trójkącie ” o obwodzie ok 600 metrów .
Nawrót w Lipuszu bardzo ścisły na małym promieniu na około pachołka na wysokości ul Polnej .

Profil trasy – trasa z licznymi zakrętami i wniesieniami ,o max pochyleniu do 6% ,zakręty na trasie szerokie o minimalnym promieniu > 100 metrów nie licząc nawrotów .

Dystanse dla dzieci są organizowane w okolicach Startu po pętli w miejscowości Tuszkowy .

UWAGA !!! Dla dystansów dziecięcych 600 i 1800 metrów zjazd o pochyleniu ok 5-6 % na długości 100 m co może być problemem dla mniej doświadczonych rolkarzy .

9.Udział w zawodach:

W zawodach może wziąć udział każdy KTO podpisze oświadczenie o zdolności i braku przeciwwskazań do biegu ,a także zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował go .Dzieci do 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na start w zawodach..

Start na głównym dystansie ,,półmaratonu ” ok 24 km dozwolony dla uczestników ,którzy ukończyli 13 rok życia czyli rocznik 2010 i starsi .Decyduje dzień urodzenia .

10.Pomiar elektroniczny:

-Zapewnia „ELEKTRONICZNEZAPISY,,

11.Zasady uczestnictwa:

-Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do startu w kasku ochronnym,

-wskazane są także ochraniacze na ręce i nogi,
-Każdy zawodnik otrzyma CZIP do pomiaru czasu przejazdu ,czip jest zwrotny
-limit czasu-czas zamknięcia trasy 1godz.50 min dla biegu głównego ok 24km oraz dystansu .Dla ostrzeżenia wyprzedzanych , zawodnik ,który chce wyprzedzić może stosować ostrzegawcze okrzyki typu: ” UWAGA”, ”LEWA WOLNA”, ”LEWA IDZIE” ,lub inne –eliminujemy w ten sposób możliwość kolizji .Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność przy wyprzedzaniu !,
-czołówkę wyścigu może prowadzić motocyklista na motorze lub skuterze !,
-podczas zawodów uczestnik powinien stosować się do poleceń sędziów i Organizatorów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i przebieg zawodów a także służb porządkowych ,
-za skracanie trasy zawodnik zostanie zdyskwalifikowany,
-po przekroczeniu limitu czasu zawodnik musi zejść z trasy i zdjąć numer startowy,
-obowiązuje szeroko pojęte sportowe zachowanie zawodników !
-ostateczna decyzja w rozwiązywaniu sporów i interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora zawodów,

Zabroniony jest start na nartorolkach !.

– Strefa bufetu będzie znajdowała się przy trasie zawodów w okolicy startu-mety w dogodnym do tego celu miejscu /pod górkę / . Śmieci wyrzucamy w odległości do 200 metrów od bufetu .Poczatki i końce strefy bufetu będą oznakowane . Za śmiecenia poza strefą grozić będzie Dyskwalifikacja .

12.Klasyfikacje:

W klasyfikacji dzieci o przynależności do danej grupy wiekowej decyduje dzień urodzenia ,Proszę o tym pamiętać !!! Dla klasyfikacji na ok 24km decyduje rok urodzenia .

a/biegi dziecięce- dziewczęta i chłopcy oddzielnie :
-dzieci do lat 6 włącznie ,
– dzieci od 7 do 11 lat włącznie ,
-dzieci od 12 do15 lat włącznie

b/bieg główny-24km- ,,półmaraton”

-klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – -start wspólny.
-klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn:
-16-19lat,
-20-29lat,
-30-39lat,
-40-49lat,
-50-59lat,
-powyżej 60 lat

13. Nagrody:

-biegi dziecięce: każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy upominek i medal,
-bieg główny ,,półmaraton ”: -każdy uczestnik ,który ukończy bieg otrzymuje pamiątkowy medal,
-w klasyfikacji generalnej bieg główny – ok 24km nagradzane miejsca 1-5 w kategorii :kobiety oraz mężczyźni
-w klasyfikacjach wiekowych nagradzane miejsca 1-3

14.Opłata startowa zostaje przeznaczona na pamiątkowy medal, numer startowy ,agrafki, koszty organizacji .

15.Dekoracja dzieci nastąpi zaraz po ich biegach ,przed rozpoczęciem biegu głównego w okolicach Startu-Mety na terenie Szkoły Podst. w Tuszkowach

Ceremonie biegu głównego 24km . Początek przewidziano na godz 16,00 – 16,30 .

16.Odbiór pakietu startowego.

Każdy uczestnik zawodów przy odbiorze pakietu startowego ,legitymuje się Dowodem Osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem ,podpisuje Oświadczenie o braku przeciwwskazań co do jego udziału w zawodach i akceptacji Regulaminu.

17.UBEZPIECZENIE
Każdy zawodnik startujący w III Półmaratonie Wrotkarskim W SERCU KASZUB powinien ubezpieczyć się indywidualnie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Organizator posiada polisę OC na wypadek szkód wyrządzonych przez uczestników podczas trwania zawodów .

18.W razie sytuacji ,gdy uczestnik wpłacił przelewem opłatę startową lecz nie będzie mógł wystartować w zawodach, może on, po uprzednim skontaktowaniu się z organizatorem przysłać swego zastępcę .Zastępca powinien mieć pisemne oświadczenie uczestnika o jego rezygnacji z zawodów i prośbę o wpisanie na listę zawodników siebie ,jako jego zastępcy. Zastępca nie będzie musiał ponosić kosztów opłaty startowej. Prośbe należy przedstawić przy odbiorze pakietu startowego w Biurze Zawodów

19.Każdy zawodnik podpisuje również oświadczenie o możliwości wykorzystania jego danych osobowych przez Organizatorów zawodów w celach marketingowych związanych z imprezą rolkarską .Ponadto nie będzie miał roszczeń do wynagrodzeń w przypadku publikacji zdjęć, filmów ,wywiadów w radio ,TV ,Internecie ,gazetach i innych środkach masowego przekazu z jego udziałem.

20.Przewidziany limit 250-u uczestników ,

Zawodnikowi zostaje przyznany numer startowy po wpłaceniu opłaty startowej na podane konto i zostaje dopiero wtedy wciągnięty na listę startową ,

21.Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia dystansu zawodów bądź ich odwołania nie z jego winy.