11 lipca 2021 roku (niedziela) w Lipuszu odbędzie się Półmaraton Wrotkarski o Puchar Wójta Gminy Lipusz.
poniżej link do zapisów online
  https://elektronicznezapisy.pl/event/5812/strona.html

Zawody zostaną rozegrane na drodze /Tuszkowy- Lipusz – Tuszkowy / x 3- trasa ok 24 km. Na dystansie tym mogą wystartować osoby urodzone w roku 2006 i starsze.

BIEG DZIECI- OK 12:30
START GŁÓWNY- OK 13:30

Dla dzieci udział w zawodach jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowe nagrody.
biegi dzieci
– do lat 6- dystans 300 metrów ; start godz. 12 :30 dziewczęta i chłopcy startują oddzielnie ,pierwsze startują dziewczęta ,
-do lat 7 do 11-dystans 600metrów-start godz. 12:45 /dziewczęta i chłopcy startują oddzielnie, pierwsze startują dziewczęta
-13-15 lat-dystans 1800metrów -start godz.13:00 -dziewczęta i chłopcy startują oddzielnie ,pierwsze startują dziewczęta

Dla mieszkańców powiatu kościerskiego koszt udziału wynosi 50 zł ( przy zapisach do dnia 9 lipca 2021 r- drogą internetową)
W dniu zawodów (opłaty w biurze zawodów)- 130 zł

PROGRAM ZAWODÓW

  1. 10:00- 12:30 -przyjazd uczestników w godzinach otwarcia biura zawodów, rejestracja zawodników, wydawania pakietów startowych ,
  2. 12:30- 13:15 – starty dzieci na pętli w Tuszkowach
  3. 13:30 -ceremonia dekoracji dzieci- na terenie szkoły podstawowej w Tuszkowach
  4. 13:30- START GŁÓWNY 24 km na trasie Tuszkowy- Lipusz-Tuszkowy- trzy pętle
  5. 15:20 – przewidziany start na metę ostatniego zawodnika
  6. 16:00 -dekoracja zawodników- teren szkoły podstawowej w Tuszkowach
  7. 17:00 zakończenie imprezy .

1.Organizatorzy Półmaratonu:

-GMINNY OŚRODEK KULTURY,SPORTU I REKREACJI W LIPUSZU – Dyrektor Hubert Grzenia ,83-424 Lipusz ul.Młyńska 12 tel. 58 687 45 77 goksir@goksir.eu @goksir.eu383-424 Lipusz
-Stowarzyszenie Wrotkarskie „Gdańskie Lwy”,ul. Batalionów Chłopskich 39, 80-008 Gdańsk, Prezes- Julian Ziółkowski propagator i koordynator zawodów, tel. 515-390-900, e-mail : julek1967@vp.pl

Zawody zostały dofinansowane przez ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO ,GMINĘ LIPUSZ ,GOKSiR LIPUSZ , STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY !!!

2.Cel imprezy:

-Promocja wrotkarstwa i rolkarstwa w Polsce,
-krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci ,młodzieży i dorosłych,
-promowanie okolic nadmorskich ,terenów należących do gminy Lipusz i Powiatu Kościerskiego,
-zainteresowanie mieszkańców gminy i gości dyscypliną sportu jakim jest wrotkarstwo poprzez stworzenie im warunków do osobistego dopingowania zawodników,
-propagowanie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców i letników,
-integracja grup społecznych ,patologicznych i rodzin ubogich,

3.Biuro maratonu:
Biuro zawodów -11.07.2021r (niedziela) czynne od godz. 10,00 -mieścić się będzie w szkole Podstawowej w miejscowości Tuszkowy .

4.Zapiy:

-drogą internetową przy pomocy Firmy odpowiadającej za pomiar elektroniczny „Elektronicznezapisy.pl ”. Zapisy przez Internet będą przyjmowane do dnia 09.07.2021 włącznie,

-w dniu zawodów –biuro zawodów


5.Opłaty startowe

dla startu na ok 24 km = 3 okrążenia
-do 20.06.2020 opłata wynosi 100zł,
-od 21.06 do 09.07.2020 opłata wynosi 110zł,
-w dniu zawodów -wpłata w Biurze Zawodów opłata wynosi 130zł,
– mieszkańcy powiatu Kościerskiego wnoszą opłatę w wysokości 50 zł do dnia 09.07.2021 .
W dniu zawodów w Biurze Zawodów opłata wynosi 130 zł .

-dzieci do lat 16 włącznie startują bezpłatnie – odnosi się do startów na OKOŁO 300 metrów/część pętli , 600metrów/jedna pętla i 1800 metrów /trzy pętle / .

Opłaty należy wpłacać na adres:
Stowarzyszenie Wrotkarskie „Gdańskie Lwy ” ,80-008 Gdańsk, ul Batalionów Chłopskich 39

NUMER KONTA : 26 1090 1098 0000 0001 2972 1184

W tytule przelewu prosimy wpisać : DAROWIZNA 11.07.2021

Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
W razie sytuacji ,gdy uczestnik wpłacił przelewem opłatę startową lecz nie będzie mógł wystartować w zawodach, może on, po uprzednim skontaktowaniu się z organizatorem przysłać swego zastępcę .Zastępca powinien mieć pisemne oświadczenie uczestnika o jego rezygnacji z zawodów i prośbę o wpisanie na listę zawodników siebie ,jako jego zastępcy. Zastępca nie będzie musiał ponosić kosztów opłaty startowej. Prośbę należy przedstawić przy odbiorze pakietu startowego w Biurze Zawodów

6.Dystanse
Start główny-,,półmaraton” – OKOŁO 24 km – godz. 13:30
(limit czasowy to 1godz,50min) ,

Na dystansie głównym (tj. 24 km) mogą startować osoby urodzone w roku 2004 i starsze.

Biegi dzieci
– do lat 6- dystans 300 metrów ; start godz 12:30 (dziewczęta i chłopcy startują oddzielnie ,pierwsze startują dziewczęta) ,

-do lat 7 do 11-dystans 600metrów-start godz. 12:45 (dziewczęta i chłopcy startują oddzielnie, pierwsze startują dziewczęta )

-13-15lat-dystans 1800metrów -start godz.13:00 (dziewczęta i chłopcy startują oddzielnie ,pierwsze startują dziewczęta )

7. Trasa
– prawostronna, lewoskrętna. Nieatestowana .

Zawody zostaną rozegrane drodze /Tuszkowy- Lipusz – Tuszkowy / x 3

Trasa wyścigu: start i meta usytuowana w miejscowości Tuszkowy na wysokości Szkoły Podstawowej .

Jedna pętla liczy ok 8 km-zawodnicy będą mieli do przejechania 3 całe pętle .

Start w kierunku miejscowości Lipusz ,

Finisz w Tuszkowach w kierunku Lipusza .

Start nieco po płaskim ,finisz pod górkę a ostatnie 150metrów po płaskim .

Nawrót w Tuszkowach po tzw ,,trójkącie ” o obwodzie ok 600 metrów .

Nawrót w Lipuszu bardzo ścisły na małym promieniu na około pachołka na wysokości ul Polnej .

Profil trasy – trasa z licznymi zakrętami i wniesieniami ,o max pochyleniu do 6% ,zakręty szerokie o minimalnym promieniu > 300 metrów nie licząc nawrotów .

Dystanse dla dzieci są organizowane w okolicach Startu po pętli w miejscowości Tuszkowy.

8.Udział w zawodach:

W zawodach może wziąć udział każdy kto podpisze oświadczenie o zdolności i braku przeciwwskazań do biegu ,a także zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował go .
Dzieci do 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na start w zawodach.

Start na głównym dystansie ,,półmaratonu ” ok 24 km dozwolony dla uczestników ,którzy ukończyli 15 rok życia czyli rocznik 2006 i starsi .Decyduje dzień urodzenia .

9.Pomiar elektroniczny:

-Zapewnia „ELEKTRONICZNEZAPISY,,

10.Zasady uczestnictwa:

-Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do startu w kasku ochronnym,

-wskazane są także ochraniacze na ręce i nogi,

-Każdy zawodnik otrzyma czip do pomiaru czasu przejazdu ,czip jest zwrotny

-limit czasu-czas zamknięcia trasy 1godz.50 min dla biegu głównego ok 24km

-z uwagi ,iż zawodnicy jeżdżą po pętli wyprzedzani uczestnicy winni trzymać się prawej strony drogi i umożliwić wyprzedzenie się przez nadjeżdżających z tyłu .Dla ostrzeżenia wyprzedzanych , zawodnik ,który chce wyprzedzić może stosować ostrzegawcze okrzyki typu: ” UWAGA”, ”LEWA WOLNA”, ”LEWA IDZIE” ,lub inne –eliminujemy w ten sposób możliwość kolizji .Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność przy wyprzedzaniu !,

-czołówkę wyścigu może prowadzić motocyklista na motorze lub skuterze !,

-podczas zawodów uczestnik powinien stosować się do poleceń sędziów i Organizatorów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i przebieg zawodów a także służb porządkowych ,

-za skracanie trasy zawodnik zostanie zdyskwalifikowany,

-po przekroczeniu limitu czasu zawodnik musi zejść z trasy i zdjąć numer startowy,

-obowiązuje szeroko pojęte sportowe zachowanie zawodników !

-ostateczna decyzja w rozwiązywaniu sporów i interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora zawodów,

Zabroniony jest start na nartorolkach !

– Strefa bufetu będzie znajdowała się przy trasie zawodów w okolicy startu-mety w dogodnym do tego celu miejscu /pod górkę / . Śmieci wyrzucamy w odległości do 200 metrów od bufetu .Poczatki i końce strefy bufetu będą oznakowane . Za śmiecenia poza strefą grozić będzie dyskwalifikacja .

11.Klasyfikacje:
W klasyfikacji dzieci o przynależności do danej grupy wiekowej decyduje dzień urodzenia ,Proszę o tym pamiętać !!! Dla kasyfikacji na ok 24km decyduje rok urodzenia .

biegi dziecięce- dziewczęta i chłopcy oddzielnie :

-dzieci do lat 6 włącznie ,
– dzieci od 7 do 11 lat włącznie ,
-dzieci od 12 do15 lat włącznie

bieg główny-24km- ,,półmaraton”
-klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn-start wspólny.
-klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn:
-16-19lat,
-20-29lat,
-30-39lat,
-40-49lat,
-50-59lat,
-powyżej 60 lat

12. Nagrody:

-biegi dziecięce: każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy upominek i medal,
-bieg główny ,,półmaraton ”: -każdy uczestnik ,który ukończy bieg otrzymuje pamiątkowy medal,
-w klasyfikacji generalnej bieg główny -24 km nagradzane miejsca 1-3
-w klasyfikacjach wiekowych nagradzane miejsca 1-3

Opłata startowa zostaje przeznaczona na pamiątkowy medal, numer startowy ,agrafki, koszty organizacji .

13.Dekoracja
Dekoracja dzieci nastąpi zaraz po ich biegach ,przed rozpoczęciem biegu głównego w okolicach Startu-Mety na terenie Szkoły Podstawowej w Tuszkowach

ceremonie biegu głównego 24km przewidziano na godz 16:00 – 16:30

14 Odbiór pakietu startowego.
Każdy uczestnik zawodów przy odbiorze pakietu startowego ,legitymuje się Dowodem Osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem ,podpisuje Oświadczenie o braku przeciwwskazań co do jego udziału w zawodach i akceptacji Regulaminu.

15 Ubezpieczenie
Każdy zawodnik startujący w Półmaratonie Wrotkarskim o Puchar WÓJTA GMINY LIPUSZ powinien ubezpieczyć się indywidualnie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Odpowiedzialności Cywilnej -NNW i OC.

16. Pozostałe informacje:
Przewidziany limit 150-u uczestników:
dla biegów dziecięcych 50 osób
dla biegu głównego 24km -100 uczestników ,

-Zawodnikowi zostaje przyznany numer startowy po wpłaceniu opłaty startowej na podane konto i zostaje dopiero wtedy wciągnięty na listę startową ,

-Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia dystansu zawodów bądź ich odwołania nie z jego winy.

16 Zgody i oświadczenia

Każdy zawodnik podpisuje również oświadczenie o możliwości wykorzystania jego danych osobowych przez Organizatorów zawodów w celach marketingowych związanych z imprezą rolkarską .Ponadto nie będzie miał roszczeń do wynagrodzeń w przypadku publikacji zdjęć, filmów ,wywiadów w radio ,TV ,Internecie ,gazetach i innych środkach masowego przekazu z jego udziałem

RODO –Przetwarzanie danych osobowych
-Uczestnik półmaratonu Wrotkarskiego o Puchar Wójta Gminy Lipusz, przekazując organizatorom kartę zgłoszenia uczestnika akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych.
-Dane osobowe uczestnika, przetwarzane będą jedynie w zakresie i celu niezbędnym dla prawidłowej organizacji w/w imprezy.
-Dane osobowe zwycięzców oraz klasyfikacja końcowa współzawodnictwa publikowana będzie na stronie internetowej organizatora, tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora oraz w materiałach prasowych, reklamowych i promocyjnych II Wiosennego Gdańskiego Półmaratonu Wrotkarskiego o Puchar Prezydent Gdańska

-Administratorem danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia zawodów wrotkarskich jest GOKSiR Lipusz , STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY Z SIEDZIBĄ 80-008 GDAŃSK UL BATALIONÓW CHŁOPSKICH 39

-Podstawą prawną przetwarzania są przepisy art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE: L z dnia 04.05.2016r . Nr 119/1) tzw. „RODO”.

– Dane osobowe uczestnika mogą być udostępniane innym podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora Danych Osobowych, w związku z organizacją Półmaratonu Wrotkarskiego o Puchar Wójta Gminy Lipusz tylko w przypadku i zakresie w jakim przekazanie tych danych będzie niezbędne dla prawidłowej organizacji współzawodnictwa.

– Osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia.

– Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji o celu ich przetwarzania, informacji o odbiorcach innych niż Administrator Danych Osobowych, a jeśli dane osobowe nie pochodzą od jej samej, ma prawo uzyskać informacje dotyczące źródła tych danych.

-Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo w każdym momencie cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych. Cofnięcie zgody lub złożenie któregokolwiek żądania wymienionego wyżej nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody lub złożeniem żądania. Cofnięcie zgody na przetwarzanie lub publikację danych osobowych, złożenie żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w Półmaratonie Wrotkarskim o Puchar Wójta Gminy Lipusz.

-Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Półmaratonu Wrotkarskiego o Puchar Wójta Gminy Lipusz lub 5 lat w przypadku rozliczeń finansowych i podatkowych. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane jedynie do celów archiwizacyjnych, statystycznych oraz sprawozdawczości.

-Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych. Skargi można składać za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych lub bezpośrednio na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.
-Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego osoba, która wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych może wystąpić z wnioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email: inspektor.abi2@gmail.com.

Życzymy wszystkim miłej zabawy .