Wielkimi krokami zbliża się dzień Świętego Walentego.
Z tej okazji Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu ogłasza konkurs na “Kaszubską Walentynkę”
Zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursie. Czekają atrakcyjne nagrody !!!

Regulamin konkursu „Kaszubska Walentynka”

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu
2. Konkurs skierowany jest do mieszkańców z Gminy Lipusz
3. Celem konkursu jest rozwijanie poczucia estetyki, wyłanianie plastycznych talentów.
4. Format prac – A5
5. Kartki muszą zawierać elementy związane z Dniem Świętego Walentego. Z tyłu pracy powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz wiek.
6. Kartki muszą być wykonane własnoręcznie z wykorzystaniem dowolnych technik (rysunek, malarstwo, wycinanka, wyszywanka, kolaż, wydzieranka, techniki mieszane z wykorzystaniem różnych materiałów).
7. Życzenia na kartkach lub słowa związane z Walentynkami powinny być w języku kaszubskim. W kategorii przedszkole i zerówka życzenia nie są wymagane.
8. Termin i zasady dostarczenia prac: prace należy dostarczyć do biura GOKSiR Lipusz do 10 lutego 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu- 12lutego 2021r.
9. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę, zgodność z tematyką, pomysłowość, estetyka wykonania kartki.
10. Na zwycięzców czekają nagrody11. Prawa autorskie: Uczestnik w momencie złożenia pracy zgadza się na udostępnienie prac na stronie goksir-u , fanpage oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Kategorie wiekowe:
I .przedszkole i zerówka
II. klasy I-III szkoły podstawowej
III. Klasy IV-VI szkoły podstawowej
IV. Klasy VII-VIII szkoły podstawowej
V. klasy ponadpodstawowe