Z okazji zbliżających się Walentynek chcielibyśmy zaprosić Was do wspólnej zabawy. Wykorzystując sprzyjającą aurę oraz wcześniejsze zainteresowanie konkursem „Ulep Bałwana” zachęcamy Was do wyjścia na świeże powietrze i spędzenie czasu przy lepieniu „śniegowego serca” Oceniać będziemy estetykę wykonania, pomysłowość oraz wielkość ulepionego serca. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody !!!

Regulamin walentynkowego konkursu „ Serce ze śniegu”
1. Organizatorem konkursu” Serce ze śniegu” jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu
2. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Lipusz
3. Można zgłaszać tylko jedno zdjęcie swojego autorstwa
4. Zdjęcie musi być przesłane na adres goksir@goksir.eu, podpisane przez autora podając wiek.
5. Fotografię można zgłaszać od 27 stycznia 2021 r. do 10 lutego 2021r. (środa)
6. Zwycięzca głównej nagrody z każdej z kategorii wiekowej zostanie wybrany przez jury. Ogłoszenie wyników 12 lutego 2021r.(piątek)
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminy w szczególnych sytuacjach
8. Prace niespełniające warunków regulaminu będą wykluczone z konkursu.
Kategorie wiekowe:
1. Przedszkole
2. Klasy I-III szkoły podstawowej
3. Klasy IV-VIII szkoły podstawowej
4. Szkoły ponadpodstawowe i dorośli