Zgodnie z regulaminem konkursu “Ulep Bałwana” 21 stycznia 2021r. komisja konkursowa GOKSiR-u oceniła nadesłane prace. Otrzymaliśmy 11 zdjęć z ulepionymi bałwanami. Wszystkie prace są ciekawe i pomysłowe, niektóre zabawne, a we wszystkich widać moc pracy i zaangażowania włożony w wykonanie tych tak nietrwałych i wrażliwych na pogodę dzieł sztuki rzeźbiarskiej. Po długich obradach postanowiliśmy przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.

W kategorii wiekowej 0-6 lat pierwsze miejsce dla bałwanka wykonanego przez Lenę Somińską.

KATEGORIA 0-6

W kategorii wiekowej 7-12 lat pierwsze miejsce przyznaliśmy dla Piotra, Zofii i Jana Dawczak

KATEGORIA: 7-12

W kategorii 13-15 lat przyznaliśmy dwa wyróżnienia( w regulaminie konkursu wymagane było, aby wykonawca bałwana był na zdjęciu)

KATEGORIA 13-15

W najstarszej kategorii przyznaliśmy ex aequo dwa pierwsze miejsca.

KATEGORIA 15-18

Cieszymy się bardzo, że w tak trudnym okresie pandemii i panujących obostrzeń udało się Wam zmobilizować się do aktywnego, artystycznego działania. Dziękujemy za przesłane prace i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach i innych wydarzeniach organizowanych przez GOKSiR w Lipuszu.