5 i 6 grudnia 2020 roku o godz. 11:00 w Gospodarstwie Agroturystycznym Zielony Kot odbędzie się III i IV Turniej Szachowy z cyklu Grand Prix Powiatu Kościerskiego’2020.
Organizatorami turnieju są:
Uczniowski Klub Sportowy “Wda” w Lipuszu,
Mobilna Szkoła Szachowa “Pelmat” z Lipusza,
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu oraz
Gospodarstwo Agroturystyczne “Zielony Kot” w Lipuszu.

System szwajcarski, 7 rund, 15 minut dla zawodnika na partię
W ramach cyklu “Grand Prix Powiatu Kościerskiego” zostaną rozegrane 4 turnieje szachowe w okresie od września do grudnia 2020 r.
O końcowej klasyfikacji zawodników w cyklu “Grand Prix Powiatu Kościerskiego” zadecyduje:
– suma punktów z 3 turniejów z najlepszym wynikiem ocenianego zawodnika (najsłabszy wynik lub nieobecność zostaną pominięte)
– pomocnicza punktacja Grand Prix z wszystkich turniejów, w których uczestniczył oceniany zawodnik – według schematu w pkt. 9

Zawody mają charakter otwarty. W rozgrywkach mogą uczestniczyć wszyscy chętni szachiści, którzy zgłoszą swój udział najpóźniej na 10 minut przed rozpoczęciem zawodów. Zagwarantowany udział w turnieju mają osoby, które do soboty poprzedzającej dzień rozgrywek zarejestrują swoje dane poprzez “formularz zgłoszenia” umieszczony na stronie internetowej turnieju:

05.12.2020 r. – III turniej http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_3757/

06.12.2020 r. – IV turniej – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_3758/

W wyjątkowych przypadkach organizatorzy dopuszczają zgłoszenia drogą telefoniczną pod podanym poniżej numerem telefonu – pkt. 7 regulaminu. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest potwierdzenie obecności na sali gry w dniu turnieju do godz. 10:50, dostarczenie wypełnionego i podpisanego oświadczenia COVID-19 i opłacenie na miejscu przed rozpoczęciem I rundy wpisowego w kwocie: 20 zł. – Seniorzy; 10 zł. – Juniorzy i Młodzicy (rocznik 2002 i młodsi). W innym przypadku zawodnik rozpocznie zawody od II rundy.
Organizatorzy nie przyjmują zgłoszeń na sali gry w dniu zawodów!
Ilość miejsc ograniczona do 30 zawodników!

Organizatorzy zapewniają sprzęt do gry.
– Obowiązują przepisy FIDE i PZSzach dla szachów szybkich
– Uczestnicy turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie
– Uczestnicy turnieju zobowiązują się do przestrzegania regulaminu, zasad i zaleceń epidemiologiczno-sanitarnych panujących w G.A. “Zielony Kot” w Lipuszu (obowiązkowe maseczki lub przyłbice!)
– Zgłoszenie zawodnika do rozgrywek szachowych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji turnieju