Co roku na przy pomniku w Karpnie koło Lipusza mieszkańcy spotykają się aby oddać hołd zamordowanej przez Niemców ludności cywilnej. Tegoroczne spotkanie, ze względu na stan epidemii, ograniczone zostało tylko do Mszy Świętej. W niedzielę 18 października do Karpna przybyły rodziny pomordowanych i mieszkańcy gminy Lipusz.
   Obchody rocznicy, chodź w tym roku skromniejsze, odbyły się w miłej jesiennej aurze oraz przy pięknej oprawie muzycznej. Po indywidualnym złożeniu kwiatów na zbiorowej mogile pomordowanych rozpoczęła się uroczysta Msza Święta celebrowana przez ks. Prałata Jana Ostrowskiego oraz ojca Zbigniewa Krysiewicza z Brukseli, wnuka zamordowanego w tym miejscu Franciszka Mazurowskiego.
  Objęcie czerwoną strefą powiatu kościerskiego, w tym gminy Lipusz oraz dostosowanie się do panujących obostrzeń spowodowało, że uroczystości odbyły się w okrojonym gronie. W tegorocznych obchodach wziął udział doradca prezydenta Piotr Karczewski, Wójt Gminy – Mirosław Ebertowski, Z-ca Wójta – Marek Klasa, Przewodnicząca Rady Gminy Lipusz- Bogumiła Mokwińska. Uczestnikami wydarzenia byli również członkowie rodzin ofiar, przedstawiciele lipuskich instytucji i organizacji, kombatanci oraz mieszkańcy Gminy.
   Warto wspomnieć, że to miejsce kaźni II Wojny Światowej odwiedziła w tym roku Para Prezydencka. Pan Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką złożyli wieniec i zapalili znicze, oddając hołd pomordowanym mieszkańcom Lipusza i okolic
y.

Przypomnijmy, że 16 października 1939 r. niemiecki okupant zebrał w tym miejscu grupę 50 mężczyzn z Lipusza i okolic aby dokonać na nich mordu. Rozstrzelano 21 osób. Zamordowani nie zostali osądzeni i skazani, zabito ich bezprawnie na rozkaz niemieckich władz okupacyjnych.