W okresie letnim gminna komisja odwiedzała zagrody i domostwa w naszej gminie, aby wybrać najładniejsze zagrody do przeprowadzanego już po raz dwudziesty piąty  konkursu na Najładniejszą Zagrodę w gminie Lipusz oraz zagrodę rolniczą w konkursie Piękna Wieś Pomorska’ 2020.
Tradycją było, że podsumowanie obu konkursów odbywało się podczas gminnych dożynek. Jednakże, w tym roku z uwagi na epidemię koronowirusa COVID-19  oraz nałożone obostrzenia uroczystości te zostały odwołane.

Chcąc jednak kontynuować  wieloletnią tradycję  uhonorowania  laureatów, w dniu 16 października  2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu odbyło się spotkanie z zachowaniem reżimu sanitarnego, na którym podsumowano wyniki obu konkursów i wręczono nagrody właścicielom najładniejszych zagród. Nagrody ufundowała Gmina Lipusz i GOKSiR w Lipuszu, a wręczali Wójt Gminy Lipusz Mirosław Ebertowski wspólnie z Przewodniczącą Rady Gminy Lipusz Bogumiłą Mokwińską.

Zwycięzcą konkursu na Najładniejszą Zagrodę w gminie Lipusz’ 2020 roku zostali państwo Laura i Tomasz Szymura.

Drugie miejsce ex aequo przypadło państwu Katarzynie i Mirosławowi Jendernal oraz Danucie i Piotrowi Żywickim. Przyznano również dwa równorzędne trzecie miejsca: Mariannie i Janowi Lipińskim oraz Weronice i Dawidowi Stefańskim. Wyżej wymienione zagrody znajdują się na terenie sołectwa Lipusz
Dodatkowo komisja konkursowa przyznała trzy wyróżnienia: Ewie i Romanowi Męczykowskim z Lipusza, Ewie i Wojciechowi Kozikowskim z Bałachów oraz Żanecie i Tomaszowi Mikołajczyk z Lipusza.

W konkursie Piękna Wieś Pomorska 2020 w kategorii zagroda rolnicza, w etapie gminnym zwyciężyli państwo  Wiesława i Mirosław Rolbieccy z Tuszków, drugie miejsce zajęła zagroda Ireny i Jana Kubiszewskich z Konitopu , natomiast  trzecie miejsce przypadło Państwu Marzenie i Jerzemu Warnke z Wyrówna.


Ponadto, miło nam poinformować, że w konkursie Piękna Wieś Pomorska 2020 w kategorii „ Zagroda” na szczeblu  powiatowym    zagroda Państwa Wiesławy i Mirosława Rolbiecckich zajęła również pierwsze miejsce.
Sołectwo Lipuska Huta w etapie powiatowym w Konkursie Piękna Wieś Pomorska w kategorii „ Wieś” została laureatem drugiego miejsca.
Gratulujemy wszystkim oraz życzymy  radości  z pracy na swoich posesjach.