Od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zachęcamy do samospisu internetowego za pośrednictwem strony https://nsp2021.spis.gov.pl/.

My mieszkańcy gminy Lipusz również jesteśmy Kaszubami. Mamy bogatą literaturę, swoją flagę, godło, tradycyjny strój ludowy. Przede wszystkim naszym skarbem jest JĘZYK KASZUBSKI, którym niejednokrotnie posługujemy się na co dzień.

Wśród wielu pytań spisu znajdują się również takie, które pozwolą nam na potwierdzenie swojej przynależności etnicznej do WSPÓLNOTY KASZUBSKIEJ oraz ustalenia liczby osób posługujących się JĘZYKIEM KASZUBSKIM (również w kontaktach domowych). Warto o tym pamiętać podczas spisu, ponieważ  uzyskane dane mogą być pomocne w planowaniu i prowadzeniu działań na rzecz KASZUB, a zwłaszcza dla pielęgnacji i rozwoju NASZEGO JĘZYKA.

Tak zachęca nas do tego Przyjaciel gminy Lipusz DAVID SHULIST – Kaszuba z Kanady

KASZËBI MAJĄ SWÓJ JÃZËK – Nôrodny Pòwszedny Spisënk Lëdztwa i Mieszkaniów 2021

Òd 1 łżëkwiata dérëje Nôrodny Pòwszedny Spisënk Lëdztwa i Mieszkaniów 2021. Zachãcëwómë do samòspisënkù przez Internet na starnie https://nsp2021.spis.gov.pl/.

Më mieszkańcë gminë Lëpùsz téż jesmë Kaszëbama. Mómë bògatą lëteratùrã, swòjã stanicã, pòznakã, tradicëjny, lëdowi òblëczenk. Równak najim skôrbã to KASZËBSCZI JÃZËK, chtërnym  gôdómë co dzéń.

Westrzód wiele pëtaniów w spisënkù, je téż taczi, co dôwô mòżlëwòtã ùgwësnieniô swòji etniczny przënależnotë do KASZEBSCZI WESPÒLËZNË i pòrachòwaniô lëdzy ùżiwających KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA.

Wôrt je ò tim pamiãtac òb czas spisënkù, bò wëzwëskóné jinfòrmacje mògą baro pòmóc w planowanim i prowadzenim robòtë dlô KASZËB, a nôbarżi dlô dozéraniô i rozwijaniô NAJÉGÒ JÃZËKA.