Z przyjemnością informujemy, że Wielkanocny Zając przykicał przed budynek Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu ciągnąc na wozie kaszubkie jaja 🙂