Informujemy, że rozpoczęła się realizacja operacji pn,” Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu poprzez rozbudowę o szklany wiatrołap i garderobę przy sali widowiskowej” na terenie działki nr 428/16 mającą na celu podniesienie poziomu życia kulturalnego poprzez rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej dzięki modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rozbudowa o garderobę poprawi warunki pracy nad kulturalnymi przedsięwzięciami, organizowanych przez grupy lokalne, ułatwi przechowywanie niezbędnego sprzętu, rekwizytów, dekoracji oraz da możliwość przebrania się na potrzeby zajęć czy spektakli artystycznych.
Modernizacja wejścia do budynku GOKSiR związana z wybudowaniem szklanego wiatrołapu podniesie bezpieczeństwo dzieci uczęszczających na zajęcia odbywające się w budynku. Stworzy jednocześnie łącznik pomiędzy dwoma częściami budynku tj. salą widowiskową oraz salą klubową, dzięki czemu uczestnicy zajęć poruszając się po budynku nie będą zmuszeni wychodzić na zewnątrz.

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.