Wyniki V turnieju GPL '2014 oraz po V Turnieju GPL '2014


Wyniki V turnieju GPL '2014 oraz po V Turnieju GPL '2014


dostępne w załącznikach poniżej
(format PDF)


Aktualności

Kontakt

kontakt Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu

ul. Młyńska 12
83-424 Lipusz
Tel. (058) 687-45-77
e-mail:goksir@goksir.eu

Dyrektor:
Hubert Grzenia

Kalendarz imprez

Kalendarz imprez