XXIX Lipuskie Biegi Uliczne

 

REGULAMIN XXIX   LIPUSKICH  BIEGÓW  ULICZNYCH

I. Cel imprezy:
- popularyzacja biegania jako najprostsza forma rekreacji i zdrowego stylu życia
- współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży powiatu kościerskiego i nie tylko

II. Organizatorzy:

- Uczniowski Klub Sportowy Lipusz
- Zespół Szkół w Lipuszu
- Gmina Lipusz
- Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu

III. Termin i miejsce:
   27.05.2018r. (niedziela) godz.14:30
   Start i meta przy Zespole Szkół w Lipuszu

IV. Kategorie wiekowe i dystanse: 
 
Kl. I - II - 2010r.- 2009r. dz –  300 m ,chł -  300 m,   
Kl. III – IV - 2008r. – 2007r. dz – 300 m , chł -  300 m,   
Kl. V – VI  - 2006r. – 2005  dz –  500 m , chł -  500 m,    
Kl  VII SP, II - III gim.  2004 - 2002r  dz – 1000 m ,
chł – 1000 m
Biegi dodatkowe dla dzieci – rocznik 2011 i młodsi

V. Uczestnictwo:
Zawodnicy i zawodniczki powinni obowiązkowo posiadać badania lekarskie.
W dniu zawodów sekretariat zawodów czynny będzie od godz. 13:30 przy ZS w Lipuszu.

VI. Nagrody:
Indywidualnie zdobywcy I - III miejsca otrzymają medale, dyplomy, nagrody rzeczowe.
W punktacji drużynowej  z zajęcie I, II, III miejsca szkoły otrzymają puchary. Do punktacji liczona będzie pierwsza dziesiątka w każdym biegu. 

VII. Postanowienia końcowe:
- Wszelkie sprawy sporne nie ujęte regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
- Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną.

Aktualności

Kontakt

kontakt Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu

ul. Młyńska 12
83-424 Lipusz
Tel. (058) 687-45-77
e-mail:goksir@goksir.eu

Dyrektor:
Kamila Żywicka

Kalendarz imprez

Kalendarz imprez