Relacja z uroczystości 75 rocznicy wyzwolenia obozu hitlerowskiego w Potuliach

W niedzielę 26 stycznia w Lipuszu odbyły się uroczystości upamiętniające 75 rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu w Potulicach.

Obóz w Potulicach istniał od listopada 1940 do stycznia 1945 r. Uwięziono w nim co najmniej 25 tys. osób, z czego dużą grupę stanowiły dzieci. Zmuszanie więźniów do ciężkiej pracy, przemoc fizyczna i psychiczna, głód i brak opieki lekarskiej upodobniły go do obozu koncentracyjnego. W Potulicach, w latach 1943 – 1945, uwięziono ponad 500 mieszkańców gminy Lipusz, z których co najmniej 24 zmarło. Do obozu wysiedlano całe wsie i sołectwa. Niemcy nie oszczędzali kobiet w ciąży, noworodków ani sędziwych starców. Najmłodsze dziecko, osadzone w Potulicach, miało 9 dni, a najstarszy więzień prawie 80 lat. Obóz został wyzwolony 21 stycznia 1945 roku.

Obchody upamiętniające 75 rocznicę wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Potulicach rozpoczęły się od Mszy Świętej w kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w Lipuszu, którą w intencji ofiar odprawił Ks. Biskup Arkadiusz Okroj.

Licznie zebrani mieszkańcy gminy, kombatanci z rodzinami, a także zaproszeni goście udali się w uroczystym pochodzie pod pomnik upamiętniający ofiary obozu w Potulicach. Powitania gości dokonał Wójt Gminy Lipusz Mirosław Ebertowski. Znaleźli się wśród nich m.in. senator Stanisław Lamczyk, poseł Magdalena Sroka, wiceprzewodniczący sejmiku pomorskiego Piotr Karczewski, wicestarosta kościerski Piotr Laska, Przewodnicząca Rady Gminy Lipusz Bogumiła Mokwińska oraz przedstawiciele Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Stutthof w Sztutowie. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe kombatantów, lipuskich organizacji i instytucji oraz liczne delegacje, które złożyły kwiaty i znicze pod pomnikiem.

Głównym elementem obchodów było odsłonięcie tablic z listą uwięzionych w obozie mieszkańców gminy Lipusz i Skwieraw. Z inicjatywą sporządzenia listy lipuskich ofiar obozu wystąpił przed dwoma laty syn jednego z więźniów, pan Grzegorz Knopik. Po żmudnych poszukiwaniach udało się mu ustalić nazwiska ponad 500 mieszkańców gminy Lipusz i Skwieraw. Nazwiska te zostały umieszczone na pamiątkowych tablicach. Ich odsłonięcia dokonali byli więźniowie obozu Franciszek Lipiński, Leon Knopik oraz Maria Papke. Umieszczenie na tablicy imion i nazwisk uwięzionych w Potulicach jest hołdem dla tych, którzy cierpieli i umierali za to, że byli Polakami.

Kolejna część uroczystości odbyła się na hali sportowej Zespołu Szkół w Lipuszu, gdzie odbył się występ artystyczny przygotowany przez uczniów tutejszej szkoły pod przewodnictwem pani Iwony Drozdowskiej oraz Joanny Knopik.

Po części artystycznej nastąpiło wręczenie medali 100 lecia odzyskania niepodległości ustanowionych przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie. O ich nadanie dla 31 kombatantów wystąpił Wójt gminy.

Na zakończenie wszyscy zebrani udali się na przygotowany poczęstunek, a także zapoznali się z emocjonującą wystawą przygotowaną z okazji obchodzonej uroczystości przez państwa Joannę i Grzegorza  Knopik.

Pamięć o trudnym losie i ofiarach mieszkańców gminy Lipusz jest kultywowana od wielu lat. W 2009 roku stanął tu pomnik i krzyż upamiętniający ofiary. Powstał on dzięki staraniom księdza prałata Jana Ostrowskiego, gminy Lipusz oraz grona byłych więźniów. Znajduje się tu urna z ziemią z Potulic, na której nasi mieszkańcy cierpieli. Z okazji 75 rocznicy wyzwolenia obozu postawione zostały tablice z nazwiskami osób, które z terenu gminy Lipusz i Skwieraw zostały wywiezione do obozu w Potulicach.

Na jednej z tablic możemy przeczytać: Niech umieszczone na tej tablicy imiona i nazwiska uwięzionych w Potulicach nigdy nie zostaną zapomniane i będą hołdem dla tych, którzy cierpieli i umierali za to, że byli Polakami.

Organizatorami uroczystości były Gmina Lipusz i Parafia p.w. Św. Michała Archanioła w Lipuszu.

 

 

 

Link do filmu - część I Msza Św.


Link do filmu- cześć II - odsłonięcie tablic z listą uwięzionych mieszkańców Gminy Lipusz i Skwieraw

 

Link do filmu- część III- artystyczna

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

kontakt Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu

ul. Młyńska 12
83-424 Lipusz
Tel. (058) 687-45-77
e-mail:goksir@goksir.eu

Dyrektor:
Hubert Grzenia

Kalendarz imprez

Kalendarz imprez