Ogłoszenie dotyczące więźniów Potulic

Szanowni Państwo,

w ramach obchodów zbliżającej się 75 rocznicy wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Potulicach, we współpracy z parafią św. Michała Archanioła oraz Urzędem Gminy w Lipuszu, przygotowuję listę więźniów osadzonych w obozie  w latach 1943-1945, pochodzących z terenu naszej gminy.

Pracując nad tym dokumentem, opieram się głównie na źródłach archiwalnych. Dane pozyskane z archiwum chciałbym jednak sprawdzić i poszerzyć. Dlatego proszę wszystkich  zainteresowanych o pomoc.  Szczególnie zwracam się do żyjących byłych więźniów obozu oraz członków ich rodzin. Zależy mi przede wszystkim na weryfikacji  lub uzupełnieniu pisowni imion, nazwisk, dat urodzenia oraz stopnia pokrewieństwa osób więzionych. Proszę również o sprawdzenie zapisu imion i nazwisk osób odbierających zwolnione dzieci z obozu. Ich brzmienie bowiem podane jest w wersji niemieckiej, czyli tylko w rodzaju męskim.

Materiały, dotyczące więźniów Potulic, udostępnione są  dla Państwa do końca września tego roku  w biurze parafialnym, w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej, mieszczącej się w siedzibie Urzędu  Gminy.. 

Będę niezmiernie zobowiązany za każdą uwagę czy wskazówkę.

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Knopik

Uwagi i sugestie proszę przesyłać na adres:

g.knopik@liceum.org.pl

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

kontakt Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu

ul. Młyńska 12
83-424 Lipusz
Tel. (058) 687-45-77
e-mail:goksir@goksir.eu

Dyrektor:
Hubert Grzenia

Kalendarz imprez

Kalendarz imprez