Od wtorku 19 maja 2020 otwarty stadion sportowy w Lipuszu

 

Z dniem 19 maja 2020 roku zostaje udostępniony stadion sportowy w Lipuszu dla mieszkańców Gminy Lipusz.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania ze stadionu sportowego w okresie pandemii koronowirusa COVID.

Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna pod nr 58 687 45  77 lub 781-507-700

Stadion sportowy w Lipuszu ( boisko do piłki nożnej, rzutnia, skocznia, boisko asfaltowe oraz boisko do piłki plażowej) będą udostępnione w następujących dniach:
- we wtorki: 16:00-20:00
- we czwartki: 16:00-20:00
- w piątki 16:00-20:00
- w soboty 15:00-18:00

 

 

Regulamin korzystania ze stadionu sportowego w Lipuszu w okresie pandemii koronawirusa COVID 1
od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania

Każda osoba korzystająca ze stadionu sportowego w Lipuszu obowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
1.  Administratorem  stadionu sportowego w Lipuszu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu i Rekreacji w  Lipuszu .
2.  Stadion sportowy w Lipuszu - boisko do piłki nożnej, rzutnia, skocznia, bieżnia, boisko asfaltowe oraz boisko do siatkówki plażowej   będą udostępniane w godzinach:

·         We wtorki 16:00-20:00

·         W czwartki 16:00-20:00

·         Piątki 16:00-20:00

·         Sobota 15:00-18:00

3.   Ze stadionu sportowego korzystać mogą wyłącznie mieszkańcy Gminy Lipusz w zorganizowanych grupach szkoleniowych - maksymalnie 14 osób na boisku. Do grupy szkoleniowej 14 osób nie wlicza się trenerów. Dzieci do lat 13 mogą korzystać ze stadionu tylko pod opieką osoby dorosłej, która wliczana jest do grupy 14 osób. Na boisku piłkarskim pełnowymiarowym może ćwiczyć grupa 22 osób plus 4 trenerów.
4.   Korzystanie ze stadionu sportowego w Lipuszu wymaga wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod nr 58 687 45 77 lub 781 507 700 (GOKSiR) od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00. Osoba dokonująca rezerwacji odpowiada za całą grupę. Rezerwacja zostaje anulowana jeśli grupa nie potwierdzi obecności na miejscu na kwadrans przed wyznaczonym terminem. Czas każdej rezerwacji jest automatycznie skrócony o 15 minut - na potrzeby zejścia grupy z boiska i zachowania należytej przerwy pomiędzy grupami.
5. Osoba dokonująca rezerwacji podaje niezbędne dane tj., imię i nazwisko, adres i nr tel. Dane te są potrzebne ze względu bezpieczeństwa epidemiologicznego.
6.    Osoby przebywające na obiekcie mogą korzystać z TOI TOI, który znajduje się na stadionie z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego. Obowiązuje zakaz korzystania z szatni i pryszniców.
7.    Za rzeczy pozostawione na terenie stadionu sportowego w Lipuszu administrator nie odpowiada.
8.   Warunkiem korzystania ze stadionu sportowego w Lipuszu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
9.   Korzystający z obiektu mogą korzystać wyłącznie z własnego sprzętu sportowego.
10.   W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych obiekt będzie nieczynny.
11.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa:

·          korzystający z obiektu zobowiązani są wchodząc i wychodząc do dezynfekowania dłoni, korzystając z ogólnodostępnego dozownika płynów do dezynfekcji,

·         podczas korzystania z boisk i pozostałej części obiektu obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu między korzystającymi z obiektu – minimum 2 metry,

·         na terenie obiektu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa – nie dotyczy osób ćwiczących na płycie boiska , bieżni, rzutni, boiska asfaltowego oraz boiska do piłki plażowej.

12.  Użytkownicy korzystają ze stadionu sportowego w Lipuszu na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za umyślne zniszczenia.
13.  Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do poleceń pracowników GOKSiR.
14.  W razie naruszenia powyższego regulaminu oraz pozostałych obostrzeń związanych z pandemią COVID 19 administrator ma prawo usunąć korzystającego lub całą grupę korzystających z terenu obiektu, w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Policja.
15.  Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje regulamin ogólny obiektu.

Dyrektor GOKSiR  w LipuszuAktualności

Kontakt

kontakt Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu

ul. Młyńska 12
83-424 Lipusz
Tel. (058) 687-45-77
e-mail:goksir@goksir.eu

Dyrektor:
Hubert Grzenia

Kalendarz imprez

Kalendarz imprez