Informacja o Projekcie Na spotkanie z wielką piłką

Informujemy, iż Uczniowski Klub Sportowy Lipusz realizuje  Projekt „Na spotkanie z wielką piłką” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Założeniem projektu jest zorganizowanie wyjazdu młodzieży szkolnej do Zakopanego z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Wyjazd zaplanowano w dniach  27 maja do 3 czerwca 2019 r.
Kryteria uczestnictwa w obozie to:
być mieszkańcem Gminy Lipusz ,rocznik urodzenia 2003/2004,  zdobyty medal w zawodach rangi Mistrzostw Wojewódzkich lub  udział w zawodach rangi Mistrzostw Wojewódzkich .
Zgłoszenia wydaje i przyjmuje Pan Tomasz Kraskowski.
Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

Wartość projektu:               13 280,00
Wartość dofinansowania:  10 000,00
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt „Na spotkanie z wielką piłką” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Aktualności

Kontakt

kontakt Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu

ul. Młyńska 12
83-424 Lipusz
Tel. (058) 687-45-77
e-mail:goksir@goksir.eu

Dyrektor:
Kamila Żywicka

Kalendarz imprez

Kalendarz imprez