100-ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ- RELACJA Z OBCHODÓW

Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Lipuszu rozpoczęły się uroczystą Maszą Św. za Ojczyznę. Po niej mieszkańcy, goście wraz z pocztami sztandarowymi udali się do Nadleśnictwa Lipusz by posadzić Dąb Niepodległości.
O godzinie 12:00 włączyliśmy się w akcję „Niepodległa do Hymnu”- polegającym na narodowym śpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego w Kościele parafialnym.
O godz. 15:00 Orkiestra Dęta Przyjaźń  grając Hymn Kaszubski rozpoczęła dalszą część uroczystości przy Pomniku Wdzięczności w Lipuszu. Po złożeniu kwiatów przez delegacje, orkiestra dęta poprowadziła defiladę z żywą historią- Piłsudskim na czele na halę sportową, gdzie odbyła się dalsza cześć uroczystości.  Udział w niej wzięli m.in. Wójt Gminy Lipusz, Przewodniczący Rady Gminy Lipusz, Ks. Prałat  Jan Ostrowski, Dyrektor GOKSiR, Dyrekcja Zespołu Szkół, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lipusz, Bank Spółdzielczy w Lipuszu , przedstawiciele Związku Kombatantów, Koła Rolników, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego ,Koła Seniorów,  Myśliwi, OSP Lipusz, Radni, Sołtysi, Harcerze oraz mieszkańcy Lipusza i goście.
Po powitaniu wszystkich przez pana Wójta odbył się Koncert Sopockiej Szkoły Wyższej „Niepodległa na głosy… od Mickiewicza do Osieckiej” w wykonaniu chóru Mundus Cantant . Mazurek Dąbrowskiego, Pieśni Stanisława Moniuszki, współczesne pieśni ludowe, piosenki z tekstami Agnieszki Osieckiej pod batutą Kseni Sauchanke były „ucztą dla ucha”. Koncert ten był dofinansowany ze środków Województwa Pomorskiego.
Po występie sopockiego chóru wystąpili uczniowie ZS Lipusz z programem artystycznym opartym na piosenkach i wierszach patriotycznych. Przed publicznością mieli okazję zaprezentować się także uczniowie Szkoły Podstawowej w Tuszkowach z „Tańcem Flagi” pod opieką pani Dyrektor Cecylii Kropidłowskiej.
Tradycyjnie tego dnia wręczono stypendia za wynik w nauce i sporcie dla najbardziej utalentowanych dzieci i młodzieży z Gminy Lipusz. W sumie wręczono 54 nagródy o łącznej wartości 25 000 zł.
Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy zorganizowanej w ramach projektu „Lipusz w Niepodległej”  Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz dofinansowany przez Fundację Santander oraz do skosztowania tortu z okazji 100- rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Serdecznie dziękujemy państwu Mayi i Borysowi Gileniak za użyczenie koni i uświetnienie uroczystości oraz Policji i OSP Lipusz za zabezpieczenie przemarszu.
Dziękujemy także ZS Lipusz za pomoc i partnerstwo w organizacji Obchodów Święta Niepodległości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Galeria na facebooku

Aktualności

Kontakt

kontakt Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu

ul. Młyńska 12
83-424 Lipusz
Tel. (058) 687-45-77
e-mail:goksir@goksir.eu

Dyrektor:
Kamila Żywicka

Kalendarz imprez

Kalendarz imprez